,

هوشمند سازی پرده ها و هوشمند سازی با یک ریموت!

هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی برای بسیاری از افراد امری پیچیده و مشکل به نطر می آید. شرکت نایس با این ایده که تکنولوژی میباست در خدمت تمامی افراد قرار گیرد، سیستم های خود را طراحی نموده است. در این مقاله سعی بر آن است تا به صورت مختصر در مورد…