هوش سازه ، نمایندگی انحصاری نایس در پرده های برقی و بالارو وشیدرول برقی و شید رول دستی
, , ,

معماری ایتالیایی و دزدگیر خانگی نایس

امروزه تکنولوژی جزیی جدایی ناپذیر از زندگی ما شده است. معماری و ساختمان سازی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این نوآوری در تکنولوژی سبب تغییر سیستم های آنالوگ سنتی به سیستم های دیجیتال امروزی گشته است. کمانکه معماری و عمران بیشترین سازگاری با…