دزدگیر خانه و اماکن

هیچ سارقی نمی تواند امنیت شما را به خطر بیاندازد

سیستم ضدسرقت Nice، کاملا WireLess بوده و هیچ نیازی به سیم‌کشی ندارد.

دزدگیر خانه و اماکن نایس، به لطف بهره‌گیری از ۴ کانال رادیویی مجزا، پروتکل پیشرفته و تکنولوژی چشمی آنتی تمپرینگ نفوذ ناپذیر می‌باشد.